ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

🔹มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ศรี ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้กิจกรรม“การจัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ม.รภ.สร. ประจำปี 2564” เพื่อนำปัจจัยที่เกิดขึ้นจากบริวารกฐิน สนับสนุนและส่งเสริมศาสนทายาท และเพื่อรักษา สืบทอดพระพุทธศาสนา โดยมีกำหนดการดังนี้

🔶วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เวลา 14.30 น. ตั้งองค์กฐิน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / รับองค์กฐินจากหน่วยงานต่าง ๆ
เวลา 15.00 น. พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์กฐิน

🔶วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เวลา 07.00 น. เคลื่อนองค์กฐินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เวลา 09.59 น. พิธีถวายองค์กฐิน

🟣🟢คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่มีจิตศรัทธา สามารถร่วมจัดซื้อเครื่องอัฐบริขาร หรือ บริจาคจตุปัจจัยได้ที่ 📣สำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 38