ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

 • Balikpapan Festival 2020
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเชิญจากเทศบาลเมืองบาลิกปาปัน เขตกาลิมันตันตะวันออก บนเกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ประเทศอินโดนีเซีย (Ministry of Home Affairs) ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ […]
 • เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 31/01/2563
  การแสดงเชื่อมสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติและการแสดงรำฟ้าหยาด" โดยคณะพยาบาลศาสตร์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดบุรีรัมย์ […]
 • การแสดงแบบผ้าและชุดแต่งกายนานาชาติ 2020
  นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน "การแสดงแบบผ้าและชุดแต่งกายนานาชาติ" ภายใต้งาน "เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Surin International Cultural Exchange 2020 : 4th SICE)" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนใหม่) […]
 • การแสดงลิเก “กล้วยหอม บรรจงศิลป์” ภายใต้งาน “เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2020
  การแสดงลิเก "กล้วยหอม บรรจงศิลป์" ที่แสดงได้อย่างสนุกสนาน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้นำการแสดงดังกล่าว ร่วมแสดงบนเวทีการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ภายใต้งาน "เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Surin International Cultural Exchange 2020 : 4th SICE)" ณ สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนใหม่) […]
 • ประเมินความคิดเห็นโครงการ “ลานวัฒนธรรม เซราะ ซแรย์ สะเร็น ปี 2563
  ร่วม กรอกแบบประเมินความคิดเห็นโครงการ “ลานวัฒนธรรม เซราะ ซแรย์ สะเร็น” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2563 […]