บทความ

บทความงานวิจัย

การพัฒนาศักยภาพและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดสุรินทร์

การพัฒนาศักยภาพและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์เขมรเพื่อเพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจฐานรากชุมชนจังหวัดสุรินทร์สู่ตลาดสากล

8501100
Graphic Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec enim euismod, elementum enim ac, posuere augue. Duis interdum metus non elementum gravida.

Photography

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec enim euismod, elementum enim ac, posuere augue. Duis interdum metus non elementum gravida.

Data Analysis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec enim euismod, elementum enim ac, posuere augue. Duis interdum metus non elementum gravida.

Curriculum Vitae

Company Name

Employment Period: 200X – 200X

Position: Junior Engineer

Roles and Responsibilities:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec enim euismod, elementum enim ac, posuere augue. Duis interdum metus non elementum gravida. Vestibulum interdum mattis pulvinar. Nunc tempor mauris quam, ut aliquet lectus maximus ac. Phasellus porta aliquet eleifend. Curabitur dapibus nisl tortor, ut sodales ipsum malesuada sit amet. Sed cursus, mi nec iaculis vestibulum, mi eros placerat lorem, in interdum nisi mauris a quam. Vestibulum quis orci tortor. Aliquam non est molestie, feugiat ligula sit amet, viverra libero.

 

Company Name

Employment Period: 200X – 200X

Position: Senior Engineer

Roles and Responsibilities:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec enim euismod, elementum enim ac, posuere augue. Duis interdum metus non elementum gravida. Vestibulum interdum mattis pulvinar. Nunc tempor mauris quam, ut aliquet lectus maximus ac. Phasellus porta aliquet eleifend. Curabitur dapibus nisl tortor, ut sodales ipsum malesuada sit amet. Sed cursus, mi nec iaculis vestibulum, mi eros placerat lorem, in interdum nisi mauris a quam. Vestibulum quis orci tortor. Aliquam non est molestie, feugiat ligula sit amet, viverra libero.

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์