งานลานวัฒนธรรม #เซราะซแรย์สะเร็น ประจำปี 2563

ขอเชิญชวน ร่วมชิม ช็อป ที่งานลานวัฒนธรรม #เซราะซแรย์สะเร็น และชมเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 #sice2020 🥳🥳🥳 และกิจกรรมที่น่าสนใจ การแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษา

งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2563 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนใหม่) จ.สุรินทร์ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น