พิธีสมโภชองค์กฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2564

🙏🏻วันนี้ (12 พ.ย.64) เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม...

โพสต์โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2021