เปิดงาน “เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Surin International Cultural Exchange 2020 : 4th SICE)” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนใหม่) จ.สุรินทร์

📌วันนี้ (25 ม.ค.63) เวลา 19.00 น. นายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Surin International Cultural Exchange 2020 : 4th SICE)” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนใหม่) จ.สุรินทร์ และ กล่าวรายงาน โดย ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

🎪ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ โดย นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับคณะนักแสดงนานาชาติ
ทั้ง 14 ประเทศ

📢“การจัดเทศกาลการแสดงฯ” ครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากทั่วทุกมุมโลก เป็นการพัฒนาศาสตร์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการใหม่ ๆ ในการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ และพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

💥กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เช่น การแสดงพิธีเปิดชุดระบำกฤดาภินิหาร และการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ทั้ง 14 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบังคลาเทศ ประเทศบัลแกเรีย ประเทศกัมพูชา ประเทศคอสตาริกา ประเทศอินเดีย ประเทศอิสราเอล ประเทศอิตาลี ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเม็กซิโก ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศโปแลนด์ ประเทศสโลวาเกีย ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศยูเครน