ลงพื้นที่มอบสิ่งของจำเป็นให้แก่ศูนย์ดูแล covid-19

📌 วันที่ 19 สิงหาคม 2564  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยทีม งาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรมลงพื้นที่มอบสิ่งของจำเป็นให้แก่ศูนย์ดูแล covid-19 สถานที่เฝ้าระวังสังเกตอาการผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ณ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์