พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค.64 อาจารย์ณภัทชา ปานเจริญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง ชั้น 2 ม.รภ.สร.
🙏🏻ขอบคุณภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ ม.รภ.สร.