ขอเชิญประชาชนเข้าสักการะเยี่ยมชมพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดสุรินทร์

📣📣เนื่องในโอกาสเทศกาลวันปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ขอเชิญประชาชนเข้าสักการะเยี่ยมชมพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดสุรินทร์

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๓ (*ยกเว้นวันจันทร์ที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๒)
เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

💸💸เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

ข้อมูลโดย: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ กรมศิลปากร