กิจกรรมหิ้วตระกร้า นุ่งผ้าไหมพื้นเมืองทำบุญตักบาตร

วันที่ 14พ.ย.63 เวลา 06.30 น. อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมผู้บริหารและบุคลากร สศว. ร่วมกิจกรรมหิ้วตระกร้า นุ่งผ้าไหมพื้นเมืองทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณลานช้างตรงข้ามอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ บรรยากาศการทำบุญเต็มไปด้วยความคึกคัก ชาวสุรินทร์ให้ความสนใจร่วมนุ่งผ้าไหมพื้นเมืองทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก
📌กิจกรรมหิ้วตระกร้านุ่งผ้าไหมพื้นเมืองทำบุญตักบาตร ดังกล่าวฯ จัดขึ้นทุกวันเสาร์ ในเวลา 07.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป14