พิธีทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2563

วันที่ 17 ต.ค. 63 เวลา 10.19 น.
ทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ภายใต้กิจกรรมงานพิธีทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2563 ณ วัดบ้านซองแมว หมู่ 7 ต.บัวโคก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดย นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์) เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีฯ ในครั้งนี้
📌โดยมียอดรวม เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ วัดบ้านซองแมว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 191,118.75 บาท และมียอดรวมทั้งสิ้นจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 416,575.75 บาท
ภาพโดย : คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สุรินทร์