มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มอบข้าวสารสมทบจังหวัดสุรินทร์ในโครงการ “คนสุรินทร์ไม่ทิ้งกัน” ช่วยเหลือคนสุรินทร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อาจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์กฤษณ์ ปิ่นทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้แทนคณาจารย์และบุคลากร นำข้าวสารที่ได้รับบริจาคจากคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มอบให้แก่จังหวัดสุรินทร์เพื่อสมทบโครงการ “คนสุรินทร์ไม่ทิ้งกัน” ในการช่วยเหลือคนสุรินทร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ โดยได้รับเกียรติจากนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปดำเนินการแจกจ่ายต่อไป

สำหรับข้าวสารที่ส่งมอบให้กับจังหวัดสุรินทร์ในรอบที่ 1 มีคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมบริจาครวมจำนวนทั้งสิ้น 804 กิโลกรัม

——————————
งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์