ขบวนต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2563

🎉มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมจัดขบวนต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2563🐘
📌วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง จังหวัดสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จัดขบวนช้างเผือกและการแสดงช้างชูไทย ภายใต้การจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจากแต่ละหน่วยงาน แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน และนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากร่วมงาน และประธานในพิธี คือ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
📌เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์จากนั้นได้เคลื่อนขบวนมายังบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง เพื่อต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างที่มาร่วมงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ท่ามกลางนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมชมและป้อนอาหารให้ช้างด้วยบรรยากาศที่คึกคัก และน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง