ร่วมต้อนรับ พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก

วันที่ 21 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการ สศว. และบุคลากร สศว. ร่วมต้อนรับ พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบายกองทัพบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงนำแนวทางการปฏิบัติงานมามอบให้เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

การจัดนิทรรศการต้อนรับคณะ ดังกล่าวฯ สศว. ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน “การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสุรินทร์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” โดยมีนายต่อเกียรติ พันธ์มา ผู้ทรงคุณวุฒิ สศว.ได้นำเสนอและอธิบายผลงานดังกล่าว

 

ซึ่งภายในงานมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ และศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากหน่วยงานภายในจังหวัดสุรินทร์ ให้ความสนใจผลงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก