การแสดงลิเก “กล้วยหอม บรรจงศิลป์” ภายใต้งาน “เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2020

ชาวจังหวัดสุรินทร์ ฮือฮา ได้ชมการแสดงลิเก “กล้วยหอม บรรจงศิลป์” ที่แสดงได้อย่างสนุกสนาน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้นำการแสดงดังกล่าว ร่วมแสดงบนเวทีการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ภายใต้งาน “เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Surin International Cultural Exchange 2020 : 4th SICE)” ณ สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

การแสดงลิเก ฯ ครั้งนี้ เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รับชมถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมศิลปะ
และสร้างความประทับใจให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ม.รภ.สร. และประชาชนชาวจังสุรินทร์เป็นอย่างมาก