การแสดงแบบผ้าและชุดแต่งกายนานาชาติ 2020

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน “การแสดงแบบผ้าและชุดแต่งกายนานาชาติ” ภายใต้งาน “เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Surin International Cultural Exchange 2020 : 4th SICE)” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนใหม่) จ.สุรินทร์ และ กล่าวรายงาน โดย ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

📢“การแสดงแบบผ้าฯ” ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และคณะนักแสดงต่างชาติ เพื่อร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่มรดกแห่งภูมิปัญญาผ้าไหมสุรินทร์ และร่วมฉลองครบรอบ 60 ปี งานช้างสุรินทร์

💥ชุดการแสดงแบบผ้าที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงแบบผ้า “ชุดเด็กไทยร่วมอนุรักษ์งานทอถักพื้นบ้านไทย” ” ชุดกิตติมศักดิ์อนุรักษ์ผ้าไทย” “ชุดร้อยสี พันลาย สายใยนานาชาติ” “ชุดเซิ๊งบั้งไฟโบราณ สืบสานงานประเพณี” และ “ชุดสีสันวันวาน สืบสานผ้าไทย เชื่อมสายใยนานาชาติ”