ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมแต่งกายด้วยโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมแต่งกายด้วยโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563