วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

🙏๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งราชวงศ์จักรี
🙏พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชหฤทัยว่าจะสละราชสมบัติ ทรงเตรียมสร้างพระราชวังอีกแห่งคือ “พระราชวังสราญรมย์” แต่การสละราชสมบัตินั้น พระองค์ทรงให้เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์มีพระชนมายุบรรลุนิติภาวะเสียก่อน
🙏พระองค์ทรงมีสุขภาพดียิ่งตลอดรัชสมัย พระอาการป่วยที่เป็นผลให้เสด็จสวรรคตเกิดจากไข้ป่า ที่ทรงติดเชื้อมาในครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักจากเสด็จกลับกรุงเทพฯ ได้ไม่นานก็ทรงประชวรจับไข้และสวรรคตในเวลาต่อมา
🙏พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ เวลา ๒๑.๐๕ นาฬิกา วันนั้นเป็นวันมหาปวารณา สิริพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา ดำรงสิริราชสมบัติ ๑๗ ปี ๕ เดือน ๒๗ วัน
🙏ขอบคุณข้อมูลจาก: โบราณนานา