ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

(วันนี้)9ต.ค.63 อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร สศว. ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการจากทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมแต่งกายชุดปกติขาว พร้อมด้วยนักศึกษา ม.รภ.สร. ร่วมในพิธีดังกล่าวฯ เป็นจำนวนมาก ณ บริเวณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
🙏ขอบคุณรูปภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ