งานลานวัฒนธรรม #เซราะซแรย์สะเร็น ประจำปี 2563

ขอเชิญชวน ร่วมชิม ช็อป ที่งานลานวัฒนธรรม #เซราะซแรย์สะเร็น และชมเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4

เปิดงาน “เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Surin International Cultural Exchange 2020 : 4th SICE)” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนใหม่) จ.สุรินทร์

นายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Surin International Cultural Exchange 2020 : 4th SICE)” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนใหม่)

ต้อนรับคณะผู้นำนักแสดงเทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4

อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมงานต้อนรับคณะผู้นำนักแสดง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวต้อนรับคณะผู้นำนักแสดงเทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4

ร่วมต้อนรับ พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก

ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการ สศว. และบุคลากร สศว. ร่วมต้อนรับ พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบายกองทัพบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ จังหวัดสุรินทร์

เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4”
(Surin International Cultural Exchange 2020 : 4th SICE)

1 2 3 4 25