พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ

พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ ในการประชุมภาคีอนุรักษ์ฯพ.ศ 2563 ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอัลวาเรซ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Balikpapan Festival 2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเชิญจากเทศบาลเมืองบาลิกปาปัน เขตกาลิมันตันตะวันออก บนเกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ประเทศอินโดนีเซีย (Ministry of Home Affairs) ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ

เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 31/01/2563

การแสดงเชื่อมสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติและการแสดงรำฟ้าหยาด” โดยคณะพยาบาลศาสตร์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดบุรีรัมย์

การแสดงแบบผ้าและชุดแต่งกายนานาชาติ 2020

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน “การแสดงแบบผ้าและชุดแต่งกายนานาชาติ” ภายใต้งาน “เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Surin International Cultural Exchange 2020 : 4th SICE)” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนใหม่)

การแสดงลิเก “กล้วยหอม บรรจงศิลป์” ภายใต้งาน “เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2020

การแสดงลิเก “กล้วยหอม บรรจงศิลป์” ที่แสดงได้อย่างสนุกสนาน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้นำการแสดงดังกล่าว ร่วมแสดงบนเวทีการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ภายใต้งาน “เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Surin International Cultural Exchange 2020 : 4th SICE)” ณ สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนใหม่)

1 2 3 4 26
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์