เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 31/01/2563

📢ชาวสุรินทร์สุดแฮปปี้ ชมการแสดงเชื่อมสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติและการแสดงรำฟ้าหยาด” โดยคณะพยาบาลศาสตร์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดบุรีรัมย์

📌พร้อมด้วย “จัดกิจกรรมเลี้ยงขอบคุณคณะนักแสดงต่างชาติ ‘” บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เฮฮา และเสียงหัวเราะ

🙏โอกาสนี้ มหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่มีส่วนร่วมทำให้การจัดงาน”เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Surin International Cultural Exchange 2020 : 4th SICE)” และงานลานวัฒนธรรม #เซราะซแรย์สะเร็น ประสบความสำเร็จและผ่านพ้นไปด้วยดี 💥และพบกันใหม่