ประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทน ร่วมจัดขบวน “เกจิอาจารย์สถิตย์คู่เมืองสุรินทร์” ภายใต้งาน “ ประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2561″ วันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ บริเวณวนอุทยานพนมสวาย ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

1 2 3 8