ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวด “ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึก”

ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวด “ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึก” ชิงรางวัลรวม 27,500 บาท โดยสามารถ Download ใบสมัคร และ กติกาการตัดสิน ผ่าน QR Code

ขอเชิญร่วมการประกวด “นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน”

ขอเชิญร่วมการประกวด “นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน” ชิงรางวัลกว่า 40,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ โดยสามารถ Download ใบสมัคร และ กติกาการประกวด ผ่าน QR Code

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมต้อนรับสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมต้อนรับสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้วที่เกี่ยวข้อง จำนวน 255 คน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมต้อนรับสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ม.รภ.สร. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลศิลปกรรมแบบเขมรในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูล – ชี

ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลศิลปกรรมแบบเขมรในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูล – ชี ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการ “การศึกษาศิลปกรรมเขมรในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูล – ชี” ครั้งที่ 1

1 2 3 16