พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๖ เมษายน ๒๕๖๒

จังหวัดสุรินทร์ ได้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ที่บริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ อ. เมือง จ. สุรินทร์ โดยนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชกากรจังหวัดสุรินทร์ข้าราชการ

ประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2562

การจัดงานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2562” ครั้งนี้ เพื่อ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งส่งเสริมประเพณีขึ้นเขาสวายให้เป็นงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น

ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2562

อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยบุคลากร เดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา จ.สงขลา

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม. ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม. ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 1 อาคาร 38 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสสุรินทร์

1 2 3 13