044-515-227culture@srru.ac.th
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม – มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กฐิน-21-9copyOK
258413956_191775463144437_3534174084642751589_n

ข่าวทั้งหมด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สายตรงผู้บริหาร

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน

วิดีโอเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

Monthly Weekly Daily List
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

พิพิธภัณฑ์ผ้า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ วัฒนธรรมการทอผ้าที่เป็นงานหัตถกรรม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาวสุรินทร์ ตลอดจนเครื่องแต่งกายพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุรินทร์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

000143
Users Today : 7
Users This Year : 25