วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024

🔶 รายนามผู้ร่วมถวายปัจจัยและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องบริวารกฐิน งานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สนับสนุนและส่งเสริมศาสนทายาท และเพื่อรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนา

🙏🙏 ด้วยอานิสงส์การทอดกฐินครั้งนี้ ขออำนวยพรให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ตลอดไปเทอญ 🙏🙏