วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมและนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

🔸ผศ.ดร.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ อาจารย์วนมพร พาหะนิชย์ รองผู้อำนวยการ สศว. เข้าร่วมและนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conclave on Literature, Culture, Library and Society 2022. November 28, 2022. At the Court Hall of Manipur University, Canchipur.

📷ขอบคุณภาพ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์