วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล เจริญพระพุทธมนต์ อธิษฐานจิต ถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ผศ.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำบุคลากร สศว. ร่วมพิธีกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล เจริญพระพุทธมนต์ อธิษฐานจิต ถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
🧡โดยมี ผศ. ฉลอง สุขทอง อธิการบดี ม.รภ.สร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการรวมใจของกำลังชาวราชภัฏสุรินทร์ในการแสดงความจงรักภักดีและร่วมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระพรแด่พระองค์ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดย เจริญจิตตภาวนา และตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว