วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้งานเทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1 (1st Thailand Cultural Exchange Festival : 1st Thailand-CEF)

🎉 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับนักแสดงชาวต่างชาติ พร้อมผูกข้อไม้ข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น ศึกษาและเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวตำบลเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ทางด้านวัฒนธรรมการแต่งกาย อาหารพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน และการละเล่นดนตรีพื้นบ้าน
🎉ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจาก นายภราดร พิสมัย นายกเทศมนตรีตำบลเมืองที นายสตาร์ดรุมาส รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองที นางสิริรัตน์ สายอภิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองที นางกนกรัตน์ สมินชัย ปลัดเทศบาลตำบลเมืองที ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองที นางสาวหทัยทิพย์ สุขตน นายกองค์การบริารส่วนตำบลเมืองที พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเมืองที ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านชุมชนตำบลเมืองที ร่วมให้การต้อนรับนักแสดงชาวต่างชาติ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม สร้างความคึกคักให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก
✅ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
✅ภายใต้งานเทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1 (1st Thailand Cultural Exchange Festival : 1st Thailand-CEF)