วันศุกร์, กรกฎาคม 19, 2024

โครงการจัดการความรู้ : ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี

แบบฟอร์มส่งผลงาน

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้

จนถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

และประกาศผลรางวัล ๒๖พฤษภาคม ๒๕๖๖

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อาคาร ๓๘  ชั้น ๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๑๕๒๒๗