วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024

วันสำคัญ

กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์งานประเพณีวันสำคัญ

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ ลานเวทีการแสดงสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนใหม่)

วันที่ 8 พ.ย.65 เวลา

Read More
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์งานประเพณีวันสำคัญ

กิจกรรมสืบสานตำนานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ สระน้ำบ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์

8พ.ย.65 ผศ.ชัชวาล สน

Read More
กิจกรรมวันสำคัญ

พิธีบําเพ็ญกุศลและพิธี น้อมรําลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(12 ต.ค. 65) เวลา 09

Read More