วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอวัฒนธรรม(พิพิธภัณฑ์ผ้า)

27ก.ย.65 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอวัฒนธรรม(พิพิธภัณฑ์ผ้า) เพื่อศึกษาหาความรู้ประกอบในรายวิชาความงามของชีวิต โดยมีทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ต้อนรับและให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ หอวัฒนธรรม(พิพิธภัณฑ์ผ้า) ม.รภ.สร