วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
กิจกรรมวันสำคัญ

พิธีบําเพ็ญกุศลและพิธี น้อมรําลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

💛(12 ต.ค. 65) เวลา 09.00 น. ผศ.ดร. พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการ สศว. พร้อมด้วยรองผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและพิธี น้อมรําลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์