วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ต.ค. 2565 เวลา 08.30 น. บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สวมชุดปกติขาวและเสื้อเหลืองเข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช จังหวัดสุรินทร์ 2565 และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ สาธารณประโยชน์” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์