วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์งานประเพณี

พิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ประจำปี 2565

2 พ.ย.65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ประจำปี 2565 โดยตั้งขบวนแห่องค์กฐินสามัคคีจากโดมกิจกรรมคณะเกษตรฯ เคลื่อนไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคี ม.รภ.สร. ประจำปี 2565 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดบ้านมะเมียง ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำปัจจัยที่เกิดขึ้นจากบริวารกฐิน สนับสนุนและส่งเสริมศาสนทายาท และเพื่อรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนา

💜💚มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบคุณทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ประจำปี 2565 ในครั้งนี้