วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรม “ไอยรา ผ้าไหม เทิดไท้พระพันปีหลวง” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

17 พ.ย.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร. พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการ สศว. พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกิจกรรม “ไอยรา ผ้าไหม เทิดไท้พระพันปีหลวง” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดย นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน

📣กิจกรรมครั้งนี้ฯ ได้รับความร่วมมือบูรณาการระหว่างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงแฟชั่นผ้าไหมร่วมสมัย กิจกรรม“ภูษาศิลป์”จากท้องถิ่นสู่สากล ชมนิทรรศการผ้าไหม นิทรรศการภาพถ่ายไอยรา การสาธิต /จำหน่ายอาหารท้องถิ่นและกิจกรรมประกวดถ่ายภาพแต่งกายผ้าไทย

📣ทั้งนี้ ม.รภ.สร. ร่วมนำการแสดงศิลปวัฒนธรรม จากนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงในครั้งนี้