วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมจัดขบวนช้างเผือกต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2565

18 พ.ย.65 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมจัดขบวนช้างเผือกต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2565 ภายใต้งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565 โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

🍉🍍การจัดขบวนต้อนรับช้างฯ ในวันนี้ ได้เคลื่อนขบวนออกจากบริเวณหลังสถานีรถไฟสุรินทร์ไปยังบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง มีหัวหน้าส่วนราชการจากแต่ละหน่วยงาน แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมชมและป้อนอาหารให้ช้างด้วยบรรยากาศที่คึกคัก และน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

🙏🏻ขอขอบคุณ กองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา

ม.รภ.สร. ที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมครั้งนี้อย่างดียิ่ง

🙏🏻📷 งานประชาสัมพันธ์ ม.รภ.สร.