วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรม

ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ”เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว จังหวัดสุรินทร์

18 พ.ย.65 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย อาจารย์ ดร.วิจิตรา โพธิสาร รองสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมาย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ”เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว จังหวัดสุรินทร์ โดย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ”เที่ยวชุมชน ยลวิถี” มีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านรำคล้องช้าง รำมูดมัด พร้อมด้วยนำแขกผู้มีเกียรติ และนักท่องเที่ยว ร่วมนั่งช้างแห่ต้นผ้าป่าสามัคคี วิถีคน วิถีช้าง เดินทางไปวัดป่าอาเจียง เพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวภายในวัด รวมถึงชมการจำหน่ายและสาธิตจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองบัว ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์