วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 27, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์งานประเพณี

สวมชุดผ้าไทยทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ภายใต้ “กิจกรรมวิถีไทย วิถีพุทธ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันขึ้นปีใหม่”

วันที่ 26 ธ.ค.65 ผศ.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร สศว. และนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวมชุดผ้าไทยทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ภายใต้ “กิจกรรมวิถีไทย วิถีพุทธ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันขึ้นปีใหม่” 🙏🏻ซึ่งในกิจกรรมได้รับความรู้จาก ผศ.ดร.ประดิษฐ์ ชื่นบาน พร้อมด้วยอาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า และ อาจารย์ทองพูล ขุมคำ อาจารย์ประจำ ม.รภ.สร. ผู้มีประสบการณ์ด้านพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ให้องค์ความรู้ ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีขึ้นปีใหม่ และการอนุรักษ์ประเพณีให้คงอยู่กับสังคมไทยต่อไปอย่างยั่งยืน