วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันประกวดศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 “ รวมใจภักดิ์ 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ”

วันที่ 15 ก.พ.66 น. นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติร่วมงาน เปิดการแข่งขันประกวดศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 “รวมใจภักดิ์ 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” 🏆#ชิงถ้วยพระราชทาน 💜สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
📣โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวรายงาน และ คณะผู้บริหาร เครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บุคลากร นักศึกษา ครู นักเรียน และประชาชน ร่วมรับชม ณ เวทีการแสดงสวนใหม่ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
📣การจัดงานประกวดศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาฯ ครั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาลัย ทั้งยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย