วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

งาน “ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข”

ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ผศ. ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการ สศว. และนางนิมตรา บุตรกันหา เจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษา ได้รับมอบหมาย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การแสดงในแต่ละสถาบันการศึกษา ภายในงาน “ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการจัดงานในครั้งนี้
🧡เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึง ศิลปะการแสดงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งภายในงาน สศว.ได้ร่วมส่งชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันโดดเด่น 5 ทศวรรษ รวมใจภักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ได้อย่างงดงาม เป็นที่ชื่นชมแก่แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก