วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการพิธีการสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” วันที่ 4 มีนาคม 2565 (วันที่ 2)

🙏🏻อบรมเชิงปฏิบัติการพิธีการสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” วันที่ 4 มีนาคม 2565