วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม ด้วยระบบนวอนุรักษ์แพลตฟอร์มมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ วันที่ 11 พ.ค.66

❇️(วันนี้) 11 พ.ค.66 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม ด้วยระบบนวอนุรักษ์แพลตฟอร์มมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร 28 ชั้น 2 โดย ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี และ ผศ.ดร. พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน

❇️การจัดโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมฯ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คุณภัทร ศรศิลป์ และ อาจารย์ ดร. ประภาพร บุญปลอด รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ความรู้กับ บุคลากร ม.รภ.สร. เกี่ยวกับการจัดการความรู้ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) จากการลงทุนในการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ การท่องเที่ยว นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากนั้น นำบุคลากร ร่วมทดสอบเตรียมความพร้อมการใช้ระบบนวนุรักษ์ แพลตฟอร์มและ Workshop การใช้งานระบบ