วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

💜วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ผศ.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการ สศว. พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

💜เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยมี ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานวางพุ่มเงินพุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีกล่าว “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง ถวายความเคารพ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย