วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

กิจกรรมบวชป่าเฉลิมพระเกียรติ “เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”

🌳มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมบวชป่าเฉลิมพระเกียรติ “เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี ม.รภ.สร. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการ สศว. กล่าวรายงาน และร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อแสดงถึงการปลูกจิตสำนึก ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติให้คงอยู่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์

🌳กิจกรรมบวชป่าเฉลิมพระเกียรติฯ นั้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย.2566 มีวิทยากรเสวนา “การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” ประกอบด้วย นายทิฆัมพร สิงหะ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวิชาการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ พร้อมด้วย พระอาจารย์สมชาย สังวโร ประธานที่พักสงฆ์วัดบ้านประปืด ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ และนายเสรี มาลทอง ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมเสวนาให้ความรู้ ณ บริเวณหอวัฒนธรรม ม.รภ.สร.

🌳จากนั้น คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน ได้ร่วมกันบวชป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระกุศลเฉลิมพระเกียรติ “เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ณ บริเวณสวนป่าพุทธธรรม ม.รภ.สร.