วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรม

พิธีหล่อลายเทียนปฐมฤกษ์ต้นเทียนพรรษา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” ประจำปี พ.ศ. 2566

🔸วันนี้ (24 ก.ค.66) เวลา 09.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผศ.ดร. พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการ สศว. นำทีมผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีหล่อลายเทียนปฐมฤกษ์ต้นเทียนพรรษา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” ประจำปี พ.ศ. 2566 โดย ผศ.ดร.จำนงค์ จันทร์เขียว ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ณ โดมกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ม.รภ.สร. โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

: จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา ม.รภ.สร.