วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรม

พิธีอายุวัฒนมงคล 90 ปี เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 90 ปี 69 พรรษา พระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ ป.ธ.9ดร)

🔸วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.จำนงค์ จันทร์เขียว ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ ผศ.ดร.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีอายุวัฒนมงคล 90 ปี เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 90 ปี 69 พรรษา พระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ ป.ธ.9ดร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ผู้จัดการโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ ณ พระอุโบสถ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์