วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

พิธีถวายต้นเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา”

💛สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายต้นเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” ปีพุทธศักราช 2566 ระหว่างวันที่ 24- 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ โดมช้างกองพัฒนานักศึกษา และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง(บ้านละเอาะ) ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

🤍แต่งกายชุดสุภาพ โทนสีขาว หรือผ้าพื้นเมือง