วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรม

งานเสวนาวิชาการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ “มุทิตาอาเศียรวาท” ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 29 ก.ย.66 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำผู้บริหารและบุคลากร ร่วมงานเสวนาวิชาการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ “มุทิตาอาเศียรวาท” ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์