วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมงานประเพณี

ประเพณีแซนโฎนตา วันกตัญญู บูชาบรรพบุรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2566

📣ในนามตัวแทนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ม.รภ.สร.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากส่วนราชการทุกภาคส่วน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่ส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงการเผยแพร่การจัดกิจกรรมงานประเพณีแซนโฎนตา วันกตัญญู บูชาบรรพบุรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2566 ราบรื่น สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
📣สำหรับประเพณีแซนโฎนตาเป็นประเพณีเซ่นไหว้ผีและบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายเขมร รวมถึงชาวเขมรหรือกัมพูชา จะจัดขึ้นทุกปีในวันแรม 12 ค่ำ เดือน 10 โดยชาวบ้านจะประกอบพิธีกรรมแซนโฎนตาที่บ้าน ด้วยการเตรียมอาหาร ผลไม้ หมากพลู บุหรี่ ใส่กระทงเล็ก ๆ นำมาตั้งไว้นอกรั้วบ้านในวันแรม 15 ค่ำ เพื่อให้ผีที่ไม่มีญาติ รวมถึงเซ่นไหว้ศาลปู่ตาประจำหมู่บ้าน เซ่นไหว้ศาลพระภูมิประจำบ้าน และจะประกอบพิธีกรรมที่วัดเพื่อให้บรรพบุรุษรับผลบุญกุศลที่อุทิศไป ทำให้บ่วงกรรมที่มีบรรเทาลง ซึ่งชาวไทยเชื้อสายเขมรยึดถือประเพณีนี้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ด้วยความเชื่อที่ว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับจะอวยพรให้ญาติหรือลูกหลานมีความสุขความเจริญ ประกอบอาชีพประสบความสำเร็จ