วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมวันสำคัญ

วันนวมินทรมหาราช

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์