วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์งานประเพณีวันสำคัญ

กิจกรรมสืบสานตำนานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ สระน้ำบ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์

8พ.ย.65 ผศ.ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานตำนานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ สระน้ำบ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายอัตลักษณ์ของชุมชนตำบล ในลายที่ชื่อว่า “เเจมแมตอล” 🕊️ (นกชมดาว) ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทีมงาน U2Tตำบลหนองเเวงเเละชุมชนชาวตำบลหนองเเวง โดย นายสาคร พลโยธิน นายกองค์การบริหารส่วน ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้